Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Tekstiilisuunnittelu Helena Vaari-Silventoinen (yritykseni virallinen nimi)

Yhteystiedot:
Kylvötie 6
15860 Hollola

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa. Tietosuojavastaava:

Helena Vaari-Silventoinen
Kylvötie 6
15860 Hollola
050 384 7071
helena.vaari@phnet.fi

2. Rekisteröidyt 

Tekstiilisuunnittelu Helena Vaari-Silventoinen-toiminimen (Tekstiilitaiteilija Helena Vaari) asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen perusteet: 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Joita ovat asiakassuhteen hoitaminen, tiedottaminen yrityksen toiminnasta (esim. näyttelykutsut, uusien teosten ja yrityksen kotisivujen artikkeleiden esittely) ja markkinointitarkoitukset.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot, joissa on nimi, osoite, sähköposti ja mahdollinen puhelinnumero. Asiakastiedot ovat myös ostetuista tuotteista / palveluista.

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Helena Vaari-Silventoinen, Kylvötie 6, 15860 Hollola
050 384 7071     helena.vaari@phnet.fi

Tarkastusoikeus   Rekisteröity voi tarkistaa tallentamani henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus   Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto   Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus   Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle   Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus   Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikon henkilötietoja käsitellessäni voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot on saatu asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta. Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä teknisesti, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

7. Tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen Tekstiilisuunnittelu Helena Vaari-Silventoinen ulkopuolelle. Olen varmistanut, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytän säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: IT-tuki ja tilitoimisto Accountor Lahti. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltani rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässäni markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.  

9. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen suojaus

Rekisterinpitäjä Helena Vaari-Silventoinen käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (IT-tuki, tilitoimisto), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelemiseltä. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Käytämme evästeitä (Google Analytics) ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluta, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää Helena Vaarin verkkosivustoja ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palvelujen toiminnallisuutta.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!